0
Laman Utama
0
Pemb. Pensyarah
0
-Petunjuk Prestasi
- Fail Meja
- Kolokium
- Penyelidikan
- Penulisan
- Pensy. Pembimbing
- Info PTK
- Tip PTK
- Info KAP
0
Jadual Latihan
0
- iLQaM UiTMT
- iLQaM Shah Alam
- iLearn

0

Pembangunan Pensyarah - Fail Meja Pensyarah

Definasi Fail Meja merujuk kepada pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991

Fail Meja pula adalah dokumen rujukan bagi peringkat individu/ jawatan..Apabila mereka jelas mengenai tuju arah jabatan/pejabat dan jelas juga mengenai peranan yang perlu dilaksanakan serta mempunyai garispanduan yang lengkap bagi menjalankan kerja, tugas mereka dapat dijalankan dengan cekap dan sempurna serta mengelakkan kelewatan dalam menyelesaikan sesuatu kerja.

Berdasarkan ketetapan diatas, Fail Meja Pensyarah secara atas talian diwujudkan sebagai rujukan kepada semua pensyarah-pensyarah UiTM Terengganu. Berikut adalah dokumen-dokumen yang berkaitan

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 8 Tahun 1991
 2. Fail Meja Pensyarah
 3. Lampiran FMP1 - Objektif Kualiti UiTM Terengganu
 4. Objektif Kualiti Bahagian HEA
 5. Carta Organisasi UiTM Terengganu
 6. Panduan Staf UiTM yang mengandungi visi, misi, falsafah UiTM serta etika perkhidmatan staf UiTM.
 7. Nilai dan Etika Kerja Pensyarah (Terima kasih Pn. Mimi Zazira )
 8. Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Program/Bidang (Dari Manual Kualiti) - Helaian 1, Helaian 2
 9. Tugas dan Tanggungjawab Pensyarah (Dari Manual Kualiti) - Helaian 1, Helaian 2
 10. Sasaran Kerja Tahunan DM41, DM45, Pensyarah Kanan, Koordinator
 11. Prosedur-prosedur yang melibatkan pensyarah - Sila semak laman Unit Kualiti/ISO
 12. PK(O)-UiTMT-09

  Pengendalian Pengajaran

  PK(O)-UiTMT-10

  Latihan Praktik

  PK(O)-UiTMT-12

  Penilaian Berterusan

  PK(O)-UiTMT-13

  Pengurusan Peperiksaan Akhir

  PK(O)-UiTMT-14

  Memproses Keputusan Peperiksaan

  PK(P)-UiTMT-10

  Latihan Staf
 13. Kalendar Aktiviti Akademik Semester Dis 2008-April 2009
 14. Garis Panduan Kenaikan Pangkat Pensyarah UiTM Pindaan 1/2008
 15. Contoh label depan Portfolio Kursus
 16. Contoh label depan Portfolio Pensyarah
 17. Tangga Gaji Pensyarah UiTM
 18. Kadar Elaun Kaki Tangan Awam
 19. Elaun Perjalanan
 20. Etika berpakaian sewaktu di pejabat

 

iLQaM UiTM Terengganu, Sura Hujung, 23000 Dungun. Tel: 09-8403753, fax: 09-8403 777